arrow_back

ROMEINEN Verdienen aan het leger


Een vicus, oftewel een kampdorp, ontstaat al snel als de Romeinen ergens een nieuw castellum bouwen. In het kampdorp wonen en werken burgers. Veteranen, gezinnen van legionairs, handelaren, ambachtslieden en wie er verder ook maar denkt iets aan het Romeinse leger te kunnen verdienen.

Het castellum Albaniana wordt in 41-42 gebouwd aan de hoofdstroom van de Rijn in de delta van deze grote rivier. Albaniana ligt ongeveer halverwege een relatief smalle corridor tussen het Bataafse eiland en de Cananefaatse kuststreek. Ten noorden en ten zuiden van deze rivierarm, tegenwoordig beter bekend als de Oude Rijn, liggen uitgestrekte moerasbossen doorsneden door veenriviertjes als Aar, Gouwe en Meije.

Aangezien mensen en goederen vooral via het water reizen, is de ligging aan een grote rivier in de delta ideaal. Zeker als deze rivier de kuststreek met het binnenland van Germania Inferior verbindt en met het achterland via de veenriviertjes. Ver voordat Albaniana ontstaat, wordt er al gereisd tussen Nijmegen, dat al voor de jaartelling een Romeins castrum heeft, en de kuststreek waar Velsen een belangrijke marinehaven is.

De nederzettingen rond de castella hebben een Romeins karakter. Rond de eeuwwisseling van de eerste naar de tweede eeuw is de grote weg aangelegd langs de grensrivier. Er zijn, zeker vanaf de tweede eeuw, stenen gebouwen neergezet zoals een badhuis. Maar ook inheemse (woon)boerderijen vinden een plek.
Er zijn grote opslagschuren vlak bij de kade waar ingevoerde goederen in grote amfora  worden opgeslagen. Er zijn moestuinen bij en werkplaatsen en winkelruimten in woningen. Heel Romeins zijn ook eettentjes, vooral met afhaalmaaltijden, en het is onwaarschijnlijk dat deze hier niet zijn.

De bewoners zijn ondertussen een mengelmoes van vooral veteranen, onder meer uit het Donaugebied, en soldatengezinnen, Bataafse en Cananefaatse ambachtslieden en handelaren die overal vandaan komen en al dan niet tijdelijk domicilie kiezen bij het Alphense fort.

Deel 47 van een serie artikelen over het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn.Reacties