arrow_back

Kunst in de openbare ruimte: krijgen we straks in alle kernen een openlucht galerie?


Op twee locaties in onze gemeente starten de Alphense kunstenaars Jan van Rijn en Arie van Gaderen binnenkort een bijzonder project voor kunst in de openbare ruimte. Zij hebben samen een plan ontwikkeld om daar een zogenaamde openlucht galerie te realiseren. In de nabije toekomst willen zij dit in alle kernen realiseren.

Eén van de locaties waar de initiatiefnemers het project starten is het Bospark in Alphen. Ook in het Hofstedepark in Koudekerk zijn de kunstenaars voornemens om een openlucht galerie te realiseren. “Deze zogenoemde ‘OLGA’ bestaat uit een aantal houten frames van verschillend formaat en vorm. Daaraan kunnen doeken met daarop geprinte kunstwerken worden aangebracht”, leggen de initiatiefnemers uit.

De bedoeling is dat er kunstwerken komen te staan van lokale en regionale kunstenaars. Denk hierbij niet alleen aan reproducties van schilderijen, tekeningen, etsen of fotografie, maar ook van ruimtelijke kunstwerken en teksten zoals poëzie. “Voorlopig kan het daadwerkelijk tonen van ruimtelijk werk in 3D niet, maar wellicht wordt dat in de toekomst wel mogelijk. Tenzij de betreffende kunstenaar(s) het wel verantwoord vinden het origineel in de expositie op te nemen.”

Kleinschalige activiteiten ook mogelijk

Bij de openlucht galerie in Alphen en Koudekerk houdt het niet op met het tonen van reproducties van kunstwerken. Er komt ook een podium waar kleinschalige activiteiten plaats kunnen vinden. “Te denken valt aan (onversterkte) muzikale optredens, voordrachten, theater in de breedste zin – een soort open podium/speakers corner/muziektent”, leggen de initiatiefnemers uit.

Naast de genoemde open podia zijn ook luisterpalen in het plan opgenomen. “Via deze audiomogelijkheden kunnen dichters en verhalenvertellers een gehoor vinden. Maar ook voordrachten en muziek van bijvoorbeeld de muziekschool en anderen zijn daarop mogelijk. En niet te vergeten, aankondigingen van komende evenementen.” Daarnaast hebben ze nog een ambitie. “Naast de drie aanvankelijke elementen – expo, podium, luisterpalen – zou de ‘jonge’ OLGA kunnen uitgroeien tot een ‘volwassen’ culturele hotspot.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

kunstproject openbare ruimte bospark en hofstedepark.png

Impressies van het inrichten van de locaties in het Bospark en het Hofstedepark.
Afbeelding: VanGarderen/VanRijn2021

Toekomstplannen voor alle kernen

De initiatiefnemers starten in het Bospark en Hofstedepark, maar hebben de ambitie om in circa drie jaar tijd alle kernen van de gemeente te voorzien van een openlucht galerie. “De pilot gaat twee jaar duren, waarin naar functioneren en waardering gekeken wordt. Als deze pilot gaat lukken krijgen de overige zes kernen van Alphen aan den Rijn in circa drie jaar tijd ook een eigen OLGA.”

Bij het realiseren van een openlucht galerie in alle kernen van onze gemeente is er volgens de Alphense kunstenaars sprake van een structurele kunst- en culturele voorziening in heel Alphen aan den Rijn. “Er zou dan een roulerend systeem kunnen ontstaan waarbij na bijvoorbeeld een drietal maanden de expositie als een estafette verhuist naar een volgende locatie.”

Wachten op goedkeuring

Van Rijn en Van Garderen hebben hun initiatief gepresenteerd aan de gemeente en de cultuurmakelaar, die het plan met enthousiasme hebben ontvangen. Zij hebben aangegeven de gelegenheid te willen bieden om de pilot te realiseren. Omdat het gaat om openbaar gebied en co-financiering, moet het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad nog wel goedkeuring geven voor het plan. “De verwachtingen daarvoor zijn positief”, aldus de initiatiefnemers.

Aangezien de economische situatie momenteel niet heel erg rooskleurig is, hopen Van Rijn en Van Garderen hulp te krijgen van de culturele instellingen in onze gemeente en andere organisaties voor onder meer sponsoring, uitvoering, beheer en bestuur. Juist in deze tijd zou dit kunstproject de zwaar getroffen kunst- en culturele sector kunnen helpen. “Het realiseren van deze OLGA’s zou een medicijn kunnen zijn voor een licht herstel van deze sectoren.”Reacties