De ontdekking


Zwammerdam Schepen

De ontdekking van de Zwammerdamschepen

Als ‘bijvangst’ stuitte men op een aantal planken. Die planken bleken onderdeel van een boot, in dit geval een boomstamkano. Een paar maanden later stuitte men op een tweede schip. De archeologen trokken drie weken uit om het schip op te graven, maar het schip bleek veel groter dan verwacht en de opgraving duurde uiteindelijk een jaar. Hierna kwamen ook een derde, vierde, vijfde en zesde schip tevoorschijn. Die ontdekkingen zorgden voor veel publiciteit in binnen- en buitenland. Koningin Juliana kwam in 1974 persoonlijk twee keer een kijkje nemen. Duizenden volgden haar spoor.