Ondernemers moeten 2 ton inleggen voor gratis parkeren

Ondernemers moeten 2 ton inleggen voor gratis parkeren
0

Van de Alphense centrumondernemers wordt een bijdrage van 2 ton verwacht om de anderhalf uur gratis parkeren te financieren. Dit bedrag moet komen uit een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) die speciaal hiervoor in het leven wordt geroe...

Lees verder  

Gemeente niet tevreden over broedplaats De Werf

Gemeente niet tevreden over broedplaats De Werf
0

In het Rijnhavengebied neemt broedplaats De Werf een bijzondere plek in. Er zijn kleine innovatieve ondernemers, kunstenaars en non-profit organisaties actief. In ruil voor een geringe huur wordt van hen verwacht dat zij zich inzetten ...

Lees verder  

Wat de Alphense wethouders willen bereiken

Wat de Alphense wethouders willen bereiken
0

De eerste begroting van de nieuwe coalitie ligt klaar, evenals het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma. In dit programma staat wat het beleid op basis van het in mei gesloten coalitieakkoord betekent. In feite is dat het wensenlijst...

Lees verder  

Komende jaren duurzamer verkeer in Alphen

Komende jaren duurzamer verkeer in Alphen
0

Zowel wethouder Relus Breeuwsma als de Alphense politieke partijen zijn enthousiast over de Handreiking Duurzame Mobiliteit. Dit is een document waarin de voorwaarden staan om het verkeer de komende jaren in goede banen te leiden en om...

Lees verder  

Raad zal instemmen met komst hotel

Raad zal instemmen met komst hotel
0

De Alphense politiek is enthousiast over de plannen voor het Van der Valk-hotel aan de Goudse Schouw langs de N11. Het enige minpuntje is dat de naastgelegen vestiging van McDonalds haar zichtbaarheid verliest en eindelijk een hoge mas...

Lees verder  

Beheerder gezocht voor Hondenlosloopgebied

Beheerder gezocht voor Hondenlosloopgebied
0

Ondanks de zorgen over toezicht en financiën zal de Alphense gemeenteraad een terrein aan het Goudse Rijpad aanwijzen als hondenlosloopgebied. Een deel van het gebied wordt openbaar ingericht. Als er een exploitant of beheerder wo...

Lees verder  

En toch stijgen de kosten voor inwoners

En toch stijgen de kosten voor inwoners
0

De Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt niet verhoogd, maar wordt wel met 3 procent gecorrigeerd voor inflatie. De rioolheffing blijft kostendekkend door een correctie met 5 procent. Per saldo heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een ...

Lees verder  

Alphen heeft financiële wind in de rug

Alphen heeft financiële wind in de rug
0

Tegen de algemene trend in Nederland in gaat het goed met de gemeentelijke financiën in Alphen aan den Rijn. Dat meldt wethouder van financiën, Gert van den Ham. Dit komt door een aantal meevallers, maar vooral geldt: "Alphen...

Lees verder  

Raad laat zich niet onder druk zetten door SP

Raad laat zich niet onder druk zetten door SP
0

De Alphense gemeenteraad is 'not amused' door de houding van de SP bij het bespreken van een voorstel om medewerkers van Rijnvicus financieel te helpen. De hele raad én de verantwoordelijke wethouder, Anouk Noordermeer, zijn van...

Lees verder  

Hulpmiddelen moeten beter toegankelijk worden

Hulpmiddelen moeten beter toegankelijk worden
0

Chronisch zieke mensen hebben moeite om hulpmiddelen te huren. Zij komen bij aanvragen vaak terecht in een oerwoud van bureaucratie en onduidelijkheid. Op verzoek van de gemeenteraad gaat wethouder Anouk Noordermeer aan de slag om met ...

Lees verder  

Raad wil meer mensen betrekken bij politieke besluiten

Raad wil meer mensen betrekken bij politieke besluiten
0

De gemeenteraad en wethouder Gert van den Ham zijn het erover eens dat de Alphense samenleving baat heeft bij een betere verbinding tussen politiek en inwoners. Om dit te bevorderen wil de gemeente gebruikmaken van studenten in passend...

Lees verder  

Bij negatief advies geen woningbouw in Gnephoek

Bij negatief advies geen woningbouw in Gnephoek
0

Bij de raadsbespreking van een kredietaanvraag voor onderzoek naar bebouwing van de Gnephoekpolder rees de vraag ‘wat gebeurt er als er een negatief advies komt over bebouwing?’ In dat geval, zo meldt wethouder Gerard van A...

Lees verder  

Meer woningen behouden voor doelgroepen

Meer woningen behouden voor doelgroepen
0

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een anti-speculatiebeding opgesteld. Naast het regelen van verkoopprijzen is er ook een zelfbewoningsplicht. Zo blijven betaalbare woningen behouden.

Lees verder  

Er is ‘niets’ aan de hand bij de Maximabrug

Er is ‘niets’ aan de hand bij de Maximabrug
0

Uit een aanvullend onderzoek naar de thermisch gereinigde grond bij de Maximabrug blijkt dat er geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's zijn. De enige aanbeveling in het rapport is een periodieke controle van het grondwater.

Lees verder  

Laatste winkelunits Stationsplein verkocht

Laatste winkelunits Stationsplein verkocht
0

Wethouder Gerard van As is blij met de verkoop van de laatste twee leegstaande winkelunits aan het Stationsplein. Het hoofdpijndossier, de units hebben vele jaren leeggestaan, kan daarmee worden afgesloten.

Lees verder  

Voorstel voor openbaar hondenlosloopgebied

Voorstel voor openbaar hondenlosloopgebied
0

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn krijgt een voorstel voor een hondenlosloopgebied voor een nieuw aan te leggen terrein aan het Goudse Rijpad. De helft wordt openbaar. Voor de andere, besloten, helft wordt een huurder gezocht.

Lees verder  

Steun gemeenteraad voor plannen Theater Castellum

Steun gemeenteraad voor plannen Theater Castellum
0

De Alphense gemeenteraad heeft geen wensen en bedenkingen bij het plan van wethouder Anouk Noordermeer om Theater Castellum van een geheel nieuwe constructie te voorzien. In plaats van uitbesteden aan derden moet er een goed theaterbed...

Lees verder  

Gemeente helpt huisartsen bij vinden huisvesting

Gemeente helpt huisartsen bij vinden huisvesting
0

"Wij zijn geen makelaars", zegt wethouder Gert-Jan Schotanus, “maar we hebben natuurlijk wel een maatschappelijke rol te vervullen." Daarmee zegde de wethouder toe om een aantal kleine huisartsen te helpen bij het vinden van nieu...

Lees verder  

Geld voor onderzoeken polder Gnephoek

Geld voor onderzoeken polder Gnephoek
0

De Alphense gemeenteraad zal eind van deze maand 750.000 euro beschikbaar stellen voor een aantal onderzoeken naar de polder Gnephoek. Uit de onderzoeken moet blijken hoe geschikt de polder is voor een nieuwbouwwijk. "We moeten ons hui...

Lees verder  

OM neemt klacht over racismetweet Verschuur serieus

OM neemt klacht over racismetweet Verschuur serieus
0

Er is al enige tijd commotie in Alphen aan den Rijn over hatelijke en racistische tweets van raadslid Wil Verschuur. 

Lees verder  

Start verbouwing Aarhof eind 2023

Start verbouwing Aarhof eind 2023
0

De plannen voor winkelcentrum De Aarhof krijgen vorm. Het winkelaanbod wordt kleiner en er komen ruim 300 woningen bij. Het pand van Hema is onlangs aangekocht en nu wordt het een complete herontwikkeling.

Lees verder  

Gemeente komt met enquête voor hondenpark in Alphen

Gemeente komt met enquête voor hondenpark in Alphen
0

Het hondenspeelterrein aan de Steekterpoort zal verdwijnen, want dit was slechts een tijdelijk park. Samen met de Alphense Hondenbezitter is de gemeente op zoek naar een locatie en invulling voor een nieuw terrein.

Lees verder  

Manifest is basis rond opgroeien en opvoeden

Manifest is basis rond opgroeien en opvoeden
0

Het Manifest Opgroeien, Opvoeden en Jeugdhulp is tot stand gekomen vanuit de Alphense gemeenteraad, samen met maatschappelijke organisaties wordt unaniem gesteund. De uitgangspunten in het Manifest zijn de basis voor verder beleid. Doe...

Lees verder  

Geen onderzoek naar eventueel verhalen schade Castellum

Geen onderzoek naar eventueel verhalen schade Castellum
0

Uit het rapport van de Alphense Rekenkamer blijkt dat er fout op fout is gestapeld bij de bouw van Theater Castellum. Dat ligt grotendeels aan verzaken van de bouwers. De SP wil nu een onderzoek om te kijken of er nog geld te verhalen ...

Lees verder  

Grote sportaccommodatie in De Bijlen zit in pre-plan fase

Grote sportaccommodatie in De Bijlen zit in pre-plan fase
0

De grote sportaccommodatie in Sportpark De Bijlen komt er wel, maar dat duurt nog even. Vandaar dat er nog geen participatie op gang is gekomen. "We hebben deze winter al wel met een aantal verenigingen gepraat", meldt wethouder Gert-J...

Lees verder  

Kinderraad 2021 neemt afscheid van gemeenteraad

Kinderraad 2021 neemt afscheid van gemeenteraad
0

De kinderraad 2021 heeft als laatste handeling verslag uitgebracht aan de Alphense gemeenteraad. Het bericht werd overgebracht door afscheidnemend kinderburgemeester Safae Ahannay voorafgaand aan de laatste ‘echte’ raadsver...

Lees verder  

Algemene Beschouwingen deze keer niet erg spannend

Algemene Beschouwingen deze keer niet erg spannend
0

Voor het vaststellen van de begroting voor het komende jaar hebben de Alphense politieke partijen hun mening gegeven in de Algemene Beschouwingen. Donderdag 30 juni hebben de meeste fractievoorzitters hun mening gegeven.

Lees verder  

Speculatie in de Gnephoek moeilijk uit te leggen

Speculatie in de Gnephoek moeilijk uit te leggen
0

Wethouder Gerard van As reageert in de Alphense gemeenteraad op de verdiensten voor projectontwikkelaars als de Gnephoekpolder wordt bebouwd. "Het ligt genuanceerder dan: wij gaan bouwen en zij lopen binnen."

Lees verder  

Gemeente Alphen aan den Rijn financieel gezond

Gemeente Alphen aan den Rijn financieel gezond
0

Hoewel de gemeente het op papier goed doet wat betreft de financiën, is een waarschuwing op zijn plaats. Wethouder financiën, Gert van den Ham, meldt dan ook: "Voor nu ziet het er goed uit, maar de wereld is in beweging."

Lees verder  

Gemeente start onteigeningsprocedure rond Rijnhaven

Gemeente start onteigeningsprocedure rond Rijnhaven
0

De nieuwbouw in Rijnhaven-Oost stagneert, omdat er twee bedrijven zijn met een milieucontour. Er is al jaren een gesprek gaande met beide bedrijven voor uitplaatsing naar een andere locatie. Maar dit duurt inmiddels zo lang dat de geme...

Lees verder